In memoriam

Jeroen Hilbrands 1968-2023

Na een imposante carrière binnen de pensioensector heeft Jeroen op donderdag 28 december 2023 het leven verlaten. In september 2020 kreeg hij de heftige diagnose hersentumor graad 4 maar was niet van plan op te geven. Gedurende 3,5 jaar heeft Jeroen geknokt en onderging maandelijks een (experimentele) behandeling. In deze periode is Jeroen, ondanks de pittige behandelingen, vol overgave vanuit FLOXX zijn klanten blijven ondersteunen en is ook nog nieuwe uitdagingen aangegaan. En als dat al niet genoeg was zette hij zich als vrijwilliger in voor de UMC klankbordgroep neurologie oncologie en ANWB Automaatje.

In 2015 heeft Jeroen samen met Pieter van Schijndel FLOXX opgericht met het idee om tegen een faire prijs, met enthousiasme en betrokkenheid diensten te verlenen aan pensioenfondsen en hun stakeholders. Met zijn jarenlange, veelal actuariële, ervaring bij onder meer de Sociale Verzekeringsbank, Rabobank, Towers Perrin en vanaf 2003 binnen zijn eigen kantoor HV&P (later Milliman) was hij in de periode bij FLOXX bestuurslid, intern toezichthouder, risicomanager, adviserend actuaris en ondernemer.

In zijn laatste functies heeft hij tot begin december 2023 een bijdrage geleverd als onafhankelijk voorzitter Bestuur BPF Waterbouw, Lid RvT PF Delta Lloyd en sinds 1 januari 2023 Voorzitter RvT BPF Zuivel.

Jeroen blijft in onze herinnering de zeer gedreven, energieke, optimistische, kritische en waardevolle collega die altijd kansen zag en zeer gewaardeerd werd door klanten en relaties om zijn verbindende kracht.

De steun en warme woorden die Jeroen tijdens zijn ziekte en in de afgelopen weken ontving van mede-bestuurders, mede RvT-leden en relaties heeft hij zeer op prijs gesteld.

Jeroen laat een vrouw en twee zoons na.