Ondersteuning van het bestuur

De laatste jaren is in de pensioenfondsensector een enorme ontwikkeling te zien op het gebied van professioneel besturen. Er is voor ieder bestuur en alle individuele bestuursleden sprake van een toenemende tijdsbesteding en een toename van benodigde deskundigheid aan de inhoudelijke kant.

De tijd dat het bestuur af en toe eens bij elkaar kwam ‘op de vrijdagmiddag‘ ligt heel ver achter ons. Er is meer kennis, tijd en aandacht nodig van het bestuur. Pensioenfondsen worden meer en meer gerund als een volwassen, professionele financiële instelling. Bij meerdere pensioenfondsen is de laatste jaren een onafhankelijk bestuursbureau neergezet.

Dit vinden wij een logische en goede ontwikkeling, mits er sprake is van PRO:

Professioneel besturen

Nieuwe wetgeving en ontwikkelingen rond toezicht stellen hogere eisen aan het bestuur en de bestuurders. Naar onze mening een terechte ontwikkeling wanneer we bedenken dat de verantwoordelijkheid van het bestuur van een pensioenfonds groot is. Deze eisen komen bijvoorbeeld naar voren in de verplichting van bestuurders om direct bij aanvang voldoende gekwalificeerd te zijn, zowel qua inhoud als qua competenties. Zowel inhoudelijk als organisatorisch leiden de diverse wetgeving, de thema-onderzoeken van DNB en het integraal risicomanagement tot meer professionaliteit en tot meer tijdsbesteding van bestuurders.

Professioneel besturen betekent de juiste ‘tone at the top‘, maar in zekere mate ook een ‘hands on mentaliteit‘. Het bestuur begrijpt dat besturen veel betrokkenheid van hen vergt.

Rechterhand

De hoge(re) werk- en tijdsdruk bij het bestuur kan voor een deel worden opgevangen door het instellen van een bestuursbureau. Daarbij dient het bestuursbureau als ‘rechterhand‘ van het bestuur. Het bestuur kan zich weer focussen op besturen zonder zich bezig te hoeven houden met uitvoering.

Onze visie is:

  • Het bestuursbureau is een verlengstuk van het bestuur. Het bureau staat dichtbij het bestuur, ontlast het bestuur, maar zit niet op de stoel van het bestuur.
  • Het bestuursbureau werkt als countervailing power voor het bestuur. Het bestuursbureau daagt het bestuur uit. Dit vereist de aanwezigheid van hoogwaardige kennis (deskundigheid) en de juiste competenties bij het bestuursbureau.
  • Het bestuursbureau neemt organisatorische en uitvoerende activiteiten over ten aanzien van het besturen, dus niet van de feitelijke uitvoering van het pensioenbedrijf zelf (zoals pensioenbeheer, vermogensbeheer en financieel beheer)!

Onafhankelijkheid

Een bestuursbureau is onafhankelijk ten aanzien van andere partijen die werkzaam zijn voor het pensioenfonds. Onafhankelijk van (externe) pensioenuitvoerders, vermogensbeheerders en andere externe partijen, zoals adviseurs.

Het belang van (de bewaking van) de kwaliteit, door risicomanagement en het monitoren en evalueren van de uitgevoerde activiteiten, is sterk toegenomen. Een en ander is nu zelfs wettelijk vastgelegd. Het toezicht houden op deze belangrijke werkzaamheden dient onafhankelijk te worden gedaan. Bij pensioenfondsen, waarbij het bestuursbureau is geïncorporeerd in de gehele uitbestede pensioenuitvoering, staat dit op gespannen voet met onafhankelijkheid. In onze ogen kan dit niet meer.