Ondersteuning van het bestuur

De laatste jaren is een ontwikkeling te zien op het gebied van professioneel besturen van een pensioenfonds. Er is voor het bestuur en voor alle individuele bestuursleden afzonderlijk sprake van een toename van benodigde deskundigheid en een toename tijdsbesteding. Een goede onafhankelijke bestuursondersteuning is daarom onmisbaar. In onze visie:

  • is de bestuursondersteuning een verlengstuk van het bestuur;
  • werkt de bestuursondersteuning als countervailing power voor het bestuur;
  • en neemt de bestuursondersteuning de organisatorische en uitvoerende activiteiten over van het bestuur.

Dat betekent dat de bestuursondersteuning dichtbij het bestuur staat en het bestuur ontlast maar niet op de stoel van het bestuur zit.

De belangrijkste taken van de bestuursondersteuning zijn:

  • beleidsvoorbereiding en advisering
  • regiefunctie
  • monitoring

FLOXX helpt u bij de invulling van deze taken voor de gewenste ondersteuning.

Lees hier meer over de taken die wij kunnen invullen of neem vrijblijvend contact met ons op.