Ondersteuning van de Raad van Toezicht

Voor veel pensioenfondsen is ondersteuning van het bestuur door een professionele partij de normaalste zaak van de wereld.

De ondersteuning van de overige fondsorganen zoals de Raad van Toezicht (RvT), de Visitatiecommissie (VC) of het Verantwoordingsorgaan (VO) staat nog in de kinderschoenen.

Ondersteuning Raad van Toezicht

Onze praktijkervaring leert dat een Raad van Toezicht nauwelijks wordt ondersteund door externen. Leden van RvT’s besteden relatief veel tijd aan organisatorische taken en voorbereiding van stukken. FLOXX is van mening dat ondersteuning van de Raad van Toezicht noodzakelijk is voor een goede taakvervulling van de RvT.

Wat kan FLOXX betekenen?

FLOXX bestuursondersteuning biedt ondersteuning aan de Raad van Toezicht in de vorm van:

  • agendabeheer en het voorbereiden en verzorgen van vergaderingen
  • onderhouden van contacten met bestuur en alle andere relevante betrokkenen
  • bijhouden acties RvT en opstellen en naleven van de jaarplanning RvT
  • opstellen en voorbereiden van (beleids)stukken

Interesse of wilt u meer weten?

Wij delen graag onze ervaringen met u. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.