pensioenfondsen

Ter ondersteuning van pensioenfondsen ontwikkelt FLOXX de tool FLOXX Meetings.

Met FLOXX Meetings kunt u:

  • Jaarplanningen opstellen
  • Vergaderagenda’s aanmaken

Uit ervaring weten wij dat pensioenfondsen zich begeven in een groot speelveld. Hoe houdt u het overzicht van alle taken die op het bord van het bestuur en de overige organen van het fonds liggen? Hoe zorgt u dat alle onderwerpen in een jaar besproken worden?

FLOXX Meetings helpt u daarbij.

Jaarplanningen aanmaken voor bestuur, commissies, raad van toezicht en verantwoordings- of belanghebbendenorgaan. Met toewijzing van taken aan verantwoordelijken en het bijhouden per maand van al dan niet afgehandelde onderwerpen.

Vergaderagenda’s voor de komende vergaderingen eenvoudig met 1 druk op de knop samenstellen! Met behulp van de opgestelde jaarplanning voor het betreffende orgaan wordt de vergaderagenda direct gevuld. Incidenteel punt behandelen? Dit voegt u uiteraard eenvoudig toe.

Vraag een demo aan of neem contact met ons op!