Actuarieel

Met meer dan 25 jaar ervaring zijn de medewerkers van FLOXX een gedegen actuariële partner. FLOXX actuarieel biedt pensioenfondsen, pensioenuitvoerders, werkgevers, sociale partners en verantwoordingsorganen ondersteuning op actuarieel vlak.

Waarom FLOXX Actuarieel?

Gedegen, kostenbewust, onderhouden relatie, flexibel, no nonsens, kritisch.

Wat kan FLOXX Actuarieel voor u betekenen?

FLOXX Actuarieel biedt onder ondersteuning bij de volgende actuariële  werkzaamheden :

 • Opstellen actuarieel rapport t.b.v. de jaarrekening waarin opgenomen de (gedempte) kostendekkende premie, het (M)VEV, de marktwaarde VPV, de technische analyse en de reële dekkingsgraad;
 • Input voor DNB-staten;
 • Opstellen en/of actualisatie haalbaarheidstoets;
 • Opstellen en/of actualisatie herstelplan;
 • Opgave risico’s en premies herverzekering;
 • Vaststellen flexibiliseringsfactoren;
 • Vaststellen fondsspecifieke ervaringssterfte;
 • Onderbouwing kostenvoorzieningen;
 • Specificatie (afrekening) jaarlijkse premie;
 •  ALM-studies
 • Opstellen en wijzigen van de ABTN

Verder bieden wij advies bij totstandkoming / aanpassing van de pensioenregeling, advies bij uitbesteding en uitvoering van de pensioenregeling.