Actuarieel

FLOXX Actuarieel biedt onder ondersteuning bij de volgende actuariële  werkzaamheden :

 • Opstellen actuarieel rapport t.b.v. de jaarrekening waarin opgenomen de (gedempte) kostendekkende premie, het (M)VEV, de marktwaarde VPV, de technische analyse en de reële dekkingsgraad;
 • Input voor DNB-staten;
 • Opstellen en/of actualisatie haalbaarheidstoets;
 • Opstellen en/of actualisatie herstelplan;
 • Opgave risico’s en premies herverzekering;
 • Vaststellen flexibiliseringsfactoren;
 • Vaststellen fondsspecifieke ervaringssterfte;
 • Onderbouwing kostenvoorzieningen;
 • Specificatie (afrekening) jaarlijkse premie;
 •  ALM-studies
 • Opstellen en wijzigen van de ABTN

Verder bieden wij advies bij totstandkoming / aanpassing van de pensioenregeling, advies bij uitbesteding en uitvoering van de pensioenregeling.