Bestuursondersteuning

Bestuursondersteuning is een algemene begrip voor ondersteuning van de fondsorganen zoals het bestuur, de raad van toezicht en het VO.