Nieuws

Donderdag 24 november 2016. FLOXX lanceert samen met business partner Collin Crowdfund een oplossing voor de DGA. Een initiatief dat wordt ondersteund door MKB Nederland.

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 7 maart 2017 het wetsvoorstel Uitfasering Pensioen in eigen beheer unaniem aangenomen. De wet gaat naar verwachting in op 1 april 2017, de eerste dag van de eerste kalendermaand volgend op publicatie van de wet in het Staatsblad.

Na de ingangsdatum heeft de DGA nog drie maanden de tijd om de benodigde administratieve zaken te regelen. Voor de  reeds opgebouwde pensioenreserves zijn er drie mogelijkheden: “niets doen”, omzetten of afkopen. Veel DGA´s zullen kiezen voor ‘omzetten’ of ‘afkopen’.

Bij de optie ‘afkopen’ geldt tijdelijk een interessante kortingsregeling. Hoe eerder wordt afgekocht hoe groter het belastingvoordeel. In 2017 is het voordeel 34,5%. Er is veel interesse voor de optie ´afkopen´. Met afkoop ontstaat volledige financiële vrijheid. Maar niet alle DGA’s hebben voldoende geld beschikbaar in de BV. Vaak wordt onterecht aangenomen dat een financieringsoplossing niet beschikbaar is.

 FLOXX powered by Collin biedt de DGA de mogelijkheid tot financiering van de afkoop van het DGA pensioen door een lening via de crowd. Crowdfunding is een modern alternatief voor (of aanvulling op) een bancaire financiering met veel extra voordelen. Meer informatie is te vinden op de website www.afkoopDGApensioen.nl

MKB Nederland ondersteunt dit initiatief.  “MKB-Nederland gaat directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) de komende maanden actief wijzen op de mogelijkheid die zij hebben om hun huidige pensioen in eigen beheer af te kopen of om te zetten. Dat doet de ondernemersorganisatie in samenwerking met  partner ‘FLOXX powered by Collin’, de bij haar aangesloten organisatie van financieel adviseurs Adfiz en accountantsorganisatie SRA.”  Meer informatie zie persbericht.