Projecties en waarderingen

De financiering en de houdbaarheid van pensioenregelingen zijn belangrijk onderwerpen en staan al lange tijd volop in de belangstelling. Wat betekent een aanpassing van de pensioenregeling voor de toekomstige premies? Kan dit jaar wel indexatie worden verleend? Kunnen de nominale aanspraken wel worden nagekomen? Gaat de pensioenpremie in de toekomst stijgen? Welk beleggingsbeleid is passend gezien de ambitie? Werken de beheersingsmaatregelen afdoende?

Voor de beantwoording van deze vragen verzorgen wij een prognose van de ontwikkeling van de balans en de rekening van baten en lasten. Daarmee maken wij samen met u inzichtelijk wat de financiële gevolgen zijn van uw (beleids)keuzes.

Het zijn niet alleen vragen die pensioenfondsen aan ons stellen. Ook DGA’s en ondernemingen kunnen hiervoor bij ons aankloppen.

FLOXX biedt projecties en waarderingen aan voor zowel het individu als voor het collectief. De diensten omvatten tooling, opleiding, advies en begeleiding.