DGA

Het pensioen in eigen beheer voor de DGA staat onder druk. De verschillen tussen de commerciële waardering en fiscale waardering (de dividendklem) zijn een probleem voor de DGA maar ook de uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst is een probleem. Al met al aanleiding voor Staatsecretaris Wiebes om het pensioen in eigen beheer ingrijpend te veranderen. Op 20 september 2016 (Prinsjesdag) heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend.  De Tweede Kamer heeft op 9 februari 2017 ingestemd met het wetsvoorstel. De Eerste Kamer heeft op 7 maart 2017 ingestemd met het wetsvoorstel.

Voor reeds opgebouwde pensioenreserves zijn er drie mogelijkheden: omzetten naar een spaarpot in de BV, afkopen (2017 t/m 2019) of het oude regime blijven volgen. Veel DGA´s zullen kiezen voor ‘omzetten’ of ‘afkopen’. Bij ‘omzetten’ wordt het spaarpotje bij pensioen gebruikt voor een 20-jarige uitkering uit de BV of voor de aankoop van een lijfrente bij een verzekeraar. Bij de optie ‘afkopen’ geldt tijdelijk een interessante kortingsregeling. Hoe eerder wordt afgekocht hoe groter het belastingvoordeel. In 2017 is het voordeel 34,5% en dit loop af naar 19,5% in 2019.

Er is veel interesse voor de optie ´afkopen´. Met afkoop ontstaat volledige financiële vrijheid. Maar niet alle DGA’s hebben voldoende geld beschikbaar in de BV. Vaak wordt onterecht aangenomen dat een financieringsoplossing niet beschikbaar is.  FLOXX powered by Collin biedt de DGA de mogelijkheid tot financiering van de afkoop van het DGA pensioen door een lening via de crowd. Crowdfunding is een modern alternatief voor (of aanvulling op) een bancaire financiering.  Voor meer informatie:  www.afkoopdgapensioen.nl

Zowel bij ‘afkopen’ als bij ‘omzetten’ is het belangrijk dat de positie en de gevolgen voor de partner en eventuele ex-partner(s)  goed in kaart worden gebracht. De partner en eventuele ex-partner(s) moet(en) instemmen bij ‘omzetten’ of ‘afkopen’. Het is van belang dat er goede afspraken worden gemaakt en indien van toepassing een passende compensatie wordt overeengekomen.